Aktier

Vill du sälja eller köpa aktier i Förvaltnings AB Ljusterö Torg?

Om du har aktier i bolaget och vill sälja aktier dessa så ska du kontakta christina@skargardskontoret.se och tala om hur många aktier du har som du vill sälja. Hon kommer då att notera detta och informera de som anmält sig som intresserade köpare av aktier i bolaget. Därefter så får säljare och köpare göra upp affären mellan sig och avtala pris och villkor för handeln. Viktigt är att ni båda fyller i ett formulär om aktieköp/försäljning som Christina kan sända er antingen som bilaga till mejl eller per post. När det är ifyllt och undertecknat av både säljare och köpare och insänt i original till Christina så antecknas affären i aktieboken och en ny ägare kan registreras för aktierna. Utan detta dokument så är försäljningen inte giltig och kan inte genomföras.

Om du är intresserad av att köpa aktier i bolaget så kontaktar du christina@skargardskontoret.se och meddelar att du är intresserad att köpa aktier i bolaget. Hon kommer då att kontakta dig när hon fått in en intresseanmälan att sälja aktier i bolaget och se till att du som köpare får kontakt med säljaren för att ni två skall kunna göra upp affären. Om det är fler intresserade köpare så får säljaren givetvis kontakt med samtliga liksom om det är fler säljare så får köparna kontakt med dessa. Viktigt är att när du avslutat en handel, se till att formuläret med både köparens och säljarens namnteckningar sänds till Christina i original för anteckning i aktieboken. Utan ifyllt och undertecknat formulär, ingen affär.

Som köpare kan du alltid kontrollera vem som är registrerad ägare av aktierna i aktieboken som är till försäljning via christina@skargardskontoret.se.

Om du företräder någon säljare i egenskap av förvaltare av dödsbo, vid bodelning eller motsvarande så är du alltid välkommen att kontakta oss för att få råd om värdering och eventuell försäljning av aktier i bolaget.

Har du ärvt aktier eller fått aktier i bolaget som gåva, så är arvet eller gåvan är först giltig när den registrerats i aktieboken, därför behövs överlåtelseformuläret undertecknat och som ni kan be om hos christina@skargardskontoret.se.

Styrelsen i bolaget har av årsstämman fått fullmakt att emittera aktier i bolaget utöver pågående och snart avslutad emission. Om du är intresserad att köpa aktier i bolaget men har missat den senaste emissionen som stängdes i september 2016 så kan du kontakta VD Urban Baudin, urban@baudinkonsult.se eller Ordförande Carl H Andréasson, carl@vastralagno.se, för en dialog om emittering av aktier till dig.