Bästa aktieägare

Vi önskar er alla ett riktigt gott och framgångsrikt 2017 och vi i styrelsen strävar efter att detsamma också skall gälla vårt gemensamma bolag på Ljusterö torg.

Nyemissionen i bolaget gav ett välkommet kapitaltillskott på ca 2 MSEK, vilket stärker vår förmåga att klara framtida prövningar och utveckla fastigheterna i takt med att Ljusterö växer. Tack till alla er som tecknade aktier, vi är nu nästan 500 aktieägare som stöttar Ljusterö, torget och värnar om att vi ska ha ett bra och brett serviceutbud på en levande ö – året om.

Året avslutades med toner i dur, vi har två nya hyresgäster på torget, vilket innebär att samtliga lokaler är nu uthyrda. Dessutom så går arbetet med att åter öppna restaurangen framåt, men som Orsa kompani så tar vi det försiktigt och lovar inget bestämt förrän allt är klart.

Utbyggnaden av butiken fortskrider enligt plan, bygglov har getts av kommunen och ni som besöker torget regelbundet kan se nya spår av de flitiga byggarnas arbete varje arbetsvecka. Till sommaren så kan vi Ljusterö supportrar och alla andra besökare handla i en större och bättre butik hos Kerim och hans trevliga personal på Tempo.

Från och med 01 jan 2017 så gäller de rabattkort på Tempo som ni som aktieägare har fått som en förmån, generöst av Tempo. Dock ska rabatten vara en win-win för oss aktieägare och för Tempo. Hur blir den det? Jo, vi räknar med att volymen av er ökade köplojalitet skall öka omsättningen hos Tempo så att kostnaden för rabatten väl kompenseras. Så jag uppmanar er att handla så mycket ni kan hos Tempo Ljusterö så att vi kan se att Tempo får en positiv omsättningsökning. Er rabatt är betalningen för att ni stöder torget och Tempo.

Vi i styrelsen kommer att tillsammans med Kerim på Tempo löpande följa utvecklingen av försäljningen under våren och försommaren 2017, och om vi ser att rabatten är en vinst för både aktieägare och Tempo så kan ett rabattsystem för aktieägare i bolaget fortsätta, men om vi inte ser att rabatten inte ger Tempo ett resultattillskott utan en kostnad, ja då riskerar den att försvinna.

Så bästa aktieägare, handla på Ljusterö torg och hos Tempo, visa att rabattkortet gör skillnad, och att vi supportrar av bättre service på Ljusterö kan visa resultat som bygger utveckling för Ljusterö.

Med vänliga hälsningar

Carl H Andreasson och styrelsen i Förvaltnings AB Ljusterö torg