Information till Torgets aktieägare om utbetalning av ersättning för överlåtna aktier

I det postala utskicket till Dig som aktieägare beskrevs köparen och köparens erbjudande till Dig. Du ombads dels att acceptera eller avstå erbjudandet, dels att kvittera att de förtecknade aktierna var de korrekta. Utskicket resulterade i att aktieägare representerande 98% av aktierna accepterade köparens bud, dvs långt över den eftersträvade nivån på 90%. (De resterande […]

Bolagsstämma verksamhetsåret 2017-18

Bolagsstämma för Förvaltningsbolaget Ljusterö Torg AB kommer att äga rum den 29 oktober kl 18.30, Information Ljusterö. Alla aktieägare hälsas varmt välkomna! Ytterligare information Vi vill samtidigt passa på att informera om det möte som hölls den 7 september med bolagets större aktieägare. Syftet var, delvis som förberedelse inför årsstämman, att väcka frågan om ytterligare […]

Bästa aktieägare

Vi önskar er alla ett riktigt gott och framgångsrikt 2017 och vi i styrelsen strävar efter att detsamma också skall gälla vårt gemensamma bolag på Ljusterö torg. Nyemissionen i bolaget gav ett välkommet kapitaltillskott på ca 2 MSEK, vilket stärker vår förmåga att klara framtida prövningar och utveckla fastigheterna i takt med att Ljusterö växer. […]