Vad händer nu med emissionen?

Emissionen är avslutad och alla handlingar är nu inskickade till Bolagsverket för registrering. Registreringen beräknas ta ca 9 arbetsdagar vilket gör att emissionen tyvärr inte kommer att vara klar till vår bolagsstämma. Tack för att ni stöder Ljusterö och Ljusterö torg. Carl H Andreasson, ordförande.

Till alla aktieägare som tecknat aktier i nyemissionen 2016.

Vad händer nu? Emissionen är avslutad och alla teckningsanmälningar och utdrag från Förvaltnings AB Ljusterö Torgs bankgiro och bankkonto är sända till bolagets revisor för kontroll och vidimering. Därefter skriver han ett revisorsintyg till Bolagsverket som registrerar dessa nya aktier och utfärdar ett bevis om det nya utökade aktiekapitalet till bolaget. Så snart som vi […]