Till alla aktieägare som tecknat aktier i nyemissionen 2016.

Vad händer nu?

Emissionen är avslutad och alla teckningsanmälningar och utdrag från Förvaltnings AB Ljusterö Torgs bankgiro och bankkonto är sända till bolagets revisor för kontroll och vidimering. Därefter skriver han ett revisorsintyg till Bolagsverket som registrerar dessa nya aktier och utfärdar ett bevis om det nya utökade aktiekapitalet till bolaget. Så snart som vi fått det så sänder vi ut de nya aktiebreven till er.

Vi räknar med att vi får handlingarna från Bolagsverket under oktober månad och kan skicka ut aktiebrev i slutet oktober.

Tack för att ni stöder Ljusterö och Ljusterö torg.

Carl H Andreasson, ordförande.