Till er som är aktieägare i Förvaltnings AB Ljusterö Torg

Inledningsvis vill jag tacka er för den snabba och mangranna återkoppling vi fått angående inlösen av aktierna.

Som framgick av brevet till er är ett villkor att minst 90 procent av aktierna kan inlösas. Vi har passerat denna gräns och går nu vidare tillsammans med köparen och slutför affären.

Vi har fått en del frågor om ”vad gav jag för aktierna?”.
Utöver själva starten 1992 har fyra emissioner genomförts:

År Pris/aktie
1992 10 kr (bolagsbildningen)
1996 10 kr
2003 10 kr
2007 17 kr
2016 17 kr

En annan fråga kopplad till detta gäller hur man ska deklarera aktieförsäljningen. Här varierar förutsättningarna och vi ger inga råd kring detta (vissa äger aktierna i bolagsform, andra har köpt dem privat, fått dem i gåva, ärvt dem etc) utan hänvisar till Skatteverket. Nedan finns en länk till regelverket för privatpersoner.

Stockholm den 6 april 2021
Styrelsen

https://www.skatteverket.se/privat/skatter/vardepapper/omaktier.4.50a6b4831275a0376d380001915.html