Vår historia

Bebyggelsen på Ljusterö kan dateras mer än 2000 år bakåt i tiden. Ljusteröborna har till stor del försörjt sig på fiske, jakt, jordbruk och boskapsskötsel. I slutet på 1800-talet upptäcktes Ljusterö av storstadsborna. Redan då var det en dröm för en storstadsbo att lägga nät om kvällarna, mysa framför kakelugnen och njuta av de vackra solnedgångarna över havet.

1960 togs beslut i kommunfullmäktige i Österåkers kommun att ett centrum skulle ligga i Mellansjö på Ljusterö. Därefter hände ingenting och det kändes som om ön höll på att dö ut. På en bygdegårdsfest 1991 tändes dock en gnista. Några driftiga öbor ville få ”fart” på ön och ansåg att centrum/torget var nyckeln till problemet.

10 personer med olika bakgrund, bildade Förvaltnings AB Gropgärde och köpte 42.000 kvadratmeter mark på Gropgärde i Mellansjö. Man tog kontakt med Per och Marianne Palmqvist som ägde Penningby Livs. De var mycket intresserade av att starta en ny livsmedelsbutik på Ljusterö. Därmed var det hela igång.

Snart var Förvaltnings AB Gropgärde ett aktiebolag med 400 aktieägare och 1,4 miljoner i aktiekapital. Urban Baudin utsågs till VD. Ett febrilt arbete drogs igång med att skaffa byggnadslov och göra byggnadsritningar. I december 1992 invigdes torget med Ljusterö Livs och i maj 1993 flyttade även posten in i huset bredvid. LTI AB driver postverksamhet på entreprenad. Första etappen var klar.

Andra etappen tog vid några år senare. Man skaffade hyresgäster till ett nytt kontorshus och startade 1997 ett nytt bygge. Invigningen skedde i december samma år, samtidigt som torget firade 5-års jubileum. Nya hyresgäster var Skärgårdskontoret Ljusterö AB, Nilings AB, Winthers Fastighetsbyrå AB, Heléns salong, Ljusterö tryckeri med Videobutiken samt Matcaféet.

Efterfrågan på lokaler var fortfarande stor och redan våren 2000 byggdes kontorshuset till. Det blev en datasal åt Skärgårdskontoret, lokaler åt Jörgen Johansson El och Tele, samt lokal åt BMS Kroppsvård och Rehab, samt fotvård.

I november 1999 blev torget uppkopplat på optofiberkabel till/från Stockholm. Tack vare Nilings AB blir Ljusterö torg en knutpunkt i skärgården för kabeln och dess fortsatta väg ut till andra öar. Kabeln för med sig möjligheter till nya arbetstillfällen både på Ljusterö torg och på de andra öar som kabeln ansluter till.

Några av torgets hyresgäster har fått utmärkelser: Per och Marianne Palmqvist Ljusterö Livs och Matcafé blev 1998 utsedda till Årets företagare i Österåkers kommun. Skärgårdskontoret Ljusterö AB blev 1999 utsedda till länets entreprenör av Företagarförbundet Företagarforum.

Hösten 2000 bytte bolaget namn till Förvaltnings AB Ljusterö Torg. Styrelsen består av personer med olika bakgrund. Permanentboende, fritidsboende, tillbakaflyttade, infödda, hantverkare, konsulter, egna företagare. Blandningen är medveten för att man vill gagna Ljusterö på bästa sätt.