Bolagsstämma verksamhetsåret 2017-18

Bolagsstämma för Förvaltningsbolaget Ljusterö Torg AB kommer att äga rum den 29 oktober kl 18.30, Information Ljusterö.
Alla aktieägare hälsas varmt välkomna!

Ytterligare information
Vi vill samtidigt passa på att informera om det möte som hölls den 7 september med bolagets större aktieägare. Syftet var, delvis som förberedelse inför årsstämman, att väcka frågan om ytterligare styrelserepresentanter (styrelsen har f n två vakanser) samt att diskutera inriktningen på den fortsatta verksamheten och dess finansiering. Rådet från de närvarande ägarna var att styrelsen bör se – och arbeta för – en försäljning av Torget som ett alternativ inför framtiden. Ämnet har varit uppe vid tidigare Bolagsstämmor och frågan kommer att tas upp på nytt den 29 oktober. Något förslag på styrelsekandidat kom också fram under mötet, men styrelsen tar tacksamt emot ytterligare förslag på styrelsekandidater innan bolagsstämman.

Styrelsen